Zažij město jinak 2017

Vážení členové spolku EHSONF, vážení spoluobčané a naši příznivci,

spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně pořádá v sobotu 16. září 2017 tradiční akci Zažij město jinak. Letos volíme kombinaci vycházky a sousedského posezení s programem a občerstvením.

Program:

  • Vycházka na téma košířské usedlosti. Sraz ve 13.30 na zastávce MHD Šmukýřka (bus 123 jede ze zastávky Kavalírka.)
    Vycházka bude ukončena u usedlosti Bulovka na pozemku bývalého hřiště pod Peroutkovou ulicí.
  • V 15. 00 zahájení programu na hřišti uvítáním přítomných a příchozích Vystoupením farkáňské omladiny.
  • Hry a soutěže pro děti i dospělé.
  • Výstava fotografií z činnosti spolku.
  • Pro děti kurz šikovných rukou.
  • Zdravotnický kurz.
  • Bazar
  • Pro všechny přítomné bude připraveno pohoštění a nápoje.

Za sponzorské příspěvky účastníků a našich příznivců předem děkujeme.

V průběhu akce zachovávejte prosím čistotu.

Na našem sousedském posezení se na setkání s Vámi všemi těší rozšířený výbor spolku EHSONF.

……. všechny cesty vedou na Farkáň

Ukliďme Svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Farkáň

Dne 26. 4. 2016 se náš spolek připojil k uvedené akci a provedl dle možností úklid náměstí Na Farkáně a okolí hřbitovní zdi. Akce, které se zúčastnilo 17 dospělých a 1 dítě, proběhla v sousedské atmosféře (fotografie zde). Dětský účastník Ondra Beneš obdržel diplom za svoji práci. Někteří občané si předem uklidili v okolí svých domů. Fotografie si můžete prohlédnout zde:

Výbor spolku EHSONF děkuje všem zúčastněným.

Diskuze k projektu „SMÍCHOV CITY“

Občanské spolky, architekti a obyvatelé Prahy 5 pořádají dne

28.4.2016 od 18:30 

v sále kostela Českobratrské církve evangelické 

(stanice busu č. 137 Santoška, ulice Na Doubkové 8, Praha 5)

Bude dál developerská lobby s pomocí námi volených zástupců stavět budovy, ve kterých nechceme žít ani my, ani příští generace? Necháme si krásnou Prahu zničit mamutími projekty? Jak se bude dýchat na zahuštěném Smíchově?

Hustota zástavby jako v Pekingu, když na bývalém kolejišti má být postaveno město velikosti Berouna: 17 000 obyvatel, 50 000 m2 kanceláří, přibude více než 12 000 aut denně bez neřešené dopravy atd. Ulice Radlická a Nádražní nebudou širokými bulváry, ale jen těsnými věčně ucpanými dopravními kanály. Takovéto „City“ není místo k životu nikde na světě.

Anketou a diskuzí najdeme společný názor. Prosadíme skutečnou účast občanů na plánování města. Připojte se k výzvě primátorce hl. m. Prahy!